Firma

mekro_dron

MEKRO sp. z o.o. działa na rynku usług dla przemysłu w zakresie wytwarzania konstrukcji i zbiorników stalowych wraz z instalacjami a także w zakresie montaży oraz remontów maszyn i urządzeń. Posiadamy hale produkcyjne o pow. ponad 4000 m². Pracujemy głównie dla branży celulozowo-papierniczej, petrochemicznej, energetycznej i pokrewnych. Jesteśmy obecni na rynku krajowym oraz innych rynkach Unii Europejskiej.

Spółka zatrudnia 194 pracowników  własnych oraz ok. 30 pracowników firm podwykonawczych. W zakresie dostaw stali „czarnej”  współpracujemy ze stałymi dostawcami wyrobów polskich hut. Znaczącą część produkcji stanowią wyroby ze stali kwasoodpornej, które importujemy głównie z Finlandii i Szwecji.

Przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez:

ZARZĄD

  • Roman Sprada
  • Adam Modliński

DYREKTOR DS. PRODUKCJI

  • Jerzy Reszczyński

Przedsiębiorstwo prowadzi politykę ukierunkowaną na realizację oczekiwań klientów, jednocześnie bezpieczną dla pracowników i przyjazną dla środowiska ujętą w formie certyfikowanego systemu zarządzania. Nasze podejście do klienta wyraża hasło:

Podejmujemy współpracę z Klientem nie po to, aby wyszukiwać mu problemy, ale by je rozwiązać.